Při objednávce zboží nad 2.000,- Kč je doprava společností GLS vždy zdarma.

Stále běží akce „Kamenná prodejna, větší kvalita prodeje“. 

Kupte si zboží na osobní odběr, získáte tak u vybraného zboží ještě větší slevy.

Již osmým rokem jsme na Slunečním náměstí nedaleko metra "B" Nové Butovice. 

Po přidání vybraného zboží, označeného touto akci, do košíku a změnou dopravy na osobní odběr se Vám cena automaticky přepočítá a objednávku odesíláte již se sníženou cenou.

Objednáte-li si nyní  zboží na osobní odběr, cena se vám následně sama přepočítá v košíku po zvolení osobního odběru. Tak neváhejte a využijte možnosti si zboží zakoupit ještě levněji v naší kamenné prodejně.

V případě nákupu na internetu máte od původní ceny většinou také slevu, při osobním odběru vám dáme z původní ceny slevu až 20 %!

Akce se vztahuje na vybrané outdoorové vybavení od firem Husky, Prima, Pinguin, Yate a Ferrino.

DPP_04.jpg

Obchodní podmínky

 
Provozuje Vodácké a turistické centrum HONZA, s.r.o, dále jen (VaTC Honza s.r.o.), DIC CZ 25625098 zapsán v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 55840. Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5 Stodůlky.
 

Kupní smlouva


Kupní smlouva vzniká na základě potvrzení objednávky. Za závazné se povazuje potvrzení e-mailem nebo písemně. Objednávku potvrzuje prodávající po ověření termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení smluvených podmínek. Za podstatné podmínky se povazuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravy, způsob a termín doručení.
 

Storno objednávky ze strany kupujícího


Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.Kupující má dále právo na základě zákona č. 367/2000, §57, odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). 
Rozhodnete-li se kupující odstoupit od smlouvy, budou kupujícímu vráceny peníze zpět na účet do 14 dnu při dodržení níže uvedené podmínky:
-výrobek zašle zpět v původním a nepoškozeném stavu, originál zabalené, s dokladem o koupi.
-zboží zašle doporučeně, popřípadě osobně vrátí zboží na prodejně. Náklady na vrácení zboží nese kupující. ZBOŽÍ NELZE VRÁTIT ZPĚT NA DOBÍRKU. 
 

Storno objednávky ze strany prodávajícího


Bez udání důvodu, zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).
 

Dodací podmínky
 

Dodání objednaného zboží bude dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizováno v co nejkratším termínu od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku.
Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník. 
Výše poštovného je platná pouze pro objednávky odesílané a doručované na území ČR.
 
UPOZORNĚNÍ – Zákazník bere na vědomí, že v případě nevyzvednutí/nepřevzetí zásilky dochází z jeho strany k porušení kupní smlouvy a prodávající má tak nárok na úhradu vynaložených expedičních nákladů prokazatelně spojených s nevyzvednutým/nepřevzatým balíkem, tj. poštovné a balné.

 

Reklamace
 

 1. Odpovědnost za vady a záruka
  1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
  2. Barvy výrobku je potřeba předem dohodnout s dodavatelem, popř. uvést do objednávky, v jiném případě to není důvod k reklamaci. V případě, kdy zákazník výslovně uvede barvu do poznámky v objednávce, je dodavatel povinen dodržet barevnou kombinaci nebo dohodnout se zákazníkem záměnu barvy.
 2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
 3. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.
 4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.
 5. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to
  1. • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
  2. • přiměřeným snížením kupní ceny
  3. • náhradním dodáním zboží
  4. • odstoupením od smlouvy
 6. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodně autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
 7. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.
 8. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná.Zboží k reklamaci je třeba doručit na adresu prodejny tj. Sluneční náměsti 2583/11, 158 00 Praha 5.

Prodej a platba

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu .

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, ze na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

Účastníci zájezdu VaTC HONZA, s.r.o., mohou uplatnit slevu 10 % na nákup zboží v naší prodejně, slevu nelze uplatnit na zboží v akci či výprodeji.

 

Vodácké a turistické centrum HONZA, s.r.o. spadá maloobchodním prodejem do povinnosti evidence tržeb, kdy  „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu. 

Výměna zboží

Zboží zakoupené v našem e-shopu lze také vyměnit za jiné do 14-ti dnů bez udání důvodů. Cenu poštovného hradí zákazník.
Při výměně zboží musí být splněny tyto podmínky:

 • zboží musí být vráceno v původním obalu
 • nesmí nést žádné známky použití či poškození (musí být schopné dalšího prodeje)
 • zboží musí být kompletní, jak Vám bylo od nás dodáno (včetně originálně připevněných visaček)
 • nesmí chybět kopie dokladu o koupi, případně ostatní doklady, které byly se zbožím dodány

V případě žádosti o výměnu zboží nás prosím kontaktujte před mailem či telefonicky s upřesněním zboží či velikosti, abychom Vám zboží na výměnu co nejdříve zarezervovali. Cena dobírky bude hrazena zákazníkem ve výši poštovného, případně doplatku při výměně původního zboží za nové s vyšší cenou.

 

Závěrečná ustanovení
 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností VaTC Honza s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost VaTC Honza s.r.o., vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách stejně jako na kamenných provozovnách společnosti.
 

VIII. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
 1. Uzavřením kupní smlouvy zároveň kupující souhlasí ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále i jen „ZOOÚ“) s dobrovolným poskytnutím a zpracováním osobních údajů kupujícího, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail kupujícího pro marketingové účely prodávajícího. Tyto osobní údaje budou zpracovávány elektronickou formou pověřenými zaměstnanci prodávajícího po celou dobu souhlasu kupujícího se zpracováním osobních údajů a nebudou poskytnuty za tímto účelem třetí osobě, s výjimkou smluvních přepravců (Česká pošta, PPL atd.) z důvodu plnění smlouvy.
 2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující má dále právo požádat prodávajícího o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, nebo požádat prodávajícího o odstranění vzniklého stavu a požadovat opravu osobních údajů, pokud kupující zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3.  Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.
 4.  Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.